ارکستر و گروه کر شیراز همواره از پذیرش اعضای جدیدی که توانمندی های مورد نیاز را در حد قابل قبول گروه دارند و می توانند به صورت منظم در تمرینات هفتگی شرکت نمایند استقبال می کند.

برای تکمیل فرم درخواست عضویت اینجا را کلیک کنیداز بین علاقه مندان عضویت در گروه کر شیراز برای اشخاصی که فاقد تجربه قبلی در زمینه سلفژ و آواز هستند ، این گروه دوره های آموزشی برگزار میکند .

برای آگاهی از دوره های آموزشی اینجا را کلیک کنید