لطفا قبل از تکمیل فرم ، توضیحات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون ورودی به ارکستر و کر شیراز هر شش ماه یکبار برگزار میگردد. مواد آزمون برای کلیه شرکت کنندگان شامل : تئوری موسیقی ، وزن خوانی و سلفژ می باشد. برای نوازندگان علاوه بر موارد بالا تکنیک نوازندگی و دشیفراژ و برای خوانندگان تکنیک آواز، مورد سنجش قرار می گیرد..

 

نام و نام خانوادگي : نام پدر :

محل تولد : تاریخ تولد :

شماره شناسنامه : ایمیل :

آدرس :
شماره تلفن ثابت : شماره تلفن همراه :
تحصیلات : رشته تحصیلی : شغل :

تاکنون چه دوره های آموزشی را گذرانده اید؟ (نام دوره , مدت , نام استاد) :

آیا در گروه های موسیقی فعالیت داشته اید و یا دارید؟ ( گروه , فعالیت , مدت) :

License owner & Editor in Chief: GoldenServices|
Copyright  © 2016 GoldenServices